Chính Sách Bảo Mật

Trang Giải Mã Số Học (“Giải Mã Số Học” hoặc “chúng tôi“) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng khi truy cập và sử dụng website. Chính sách bảo mật này (“Chính sách“) mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng website của chúng tôi.

Chính sách bảo mật tại Giải Mã Số Học

Thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin hoặc tham gia vào các hoạt động khác trên website. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên của bạn
 • Địa chỉ email của bạn
 • Số điện thoại của bạn (tùy chọn)
 • Thông tin đăng nhập của bạn
 • Địa chỉ IP của bạn
 • Trình duyệt web và hệ điều hành của bạn
 • Các trang bạn truy cập trên website của chúng tôi
 • Các hoạt động bạn thực hiện trên website của chúng tôi

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như các trang web truyền thông xã hội hoặc các nhà cung cấp dữ liệu bên thứ ba.

Chính sách bảo mật tại Giải Mã Số Học
Chính sách bảo mật tại Giải Mã Số Học

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 • Xử lý các yêu cầu và yêu cầu của bạn
 • Liên hệ với bạn về các sản phẩm, dịch vụ và khuyến mãi của chúng tôi
 • Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên website của chúng tôi
 • Phát hiện và ngăn chặn gian lận và lạm dụng
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn
 • Các đối tác kinh doanh của chúng tôi, những người cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bổ sung cho bạn
 • Các nhà quảng cáo, những người cung cấp cho bạn các quảng cáo được nhắm mục tiêu
 • Các cơ quan thực thi pháp luật, những người yêu cầu thông tin cá nhân của bạn theo một lệnh hoặc trát hầu tòa hợp lệ

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khác khi có sự đồng ý của bạn.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ luôn an toàn.

Lựa chọn của bạn

Bạn có thể kiểm soát việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình bằng cách thực hiện các bước sau:

 • Thay đổi cài đặt quyền riêng tư của bạn trên tài khoản Giải Mã Số Học của bạn
 • Hủy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi
 • Yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn

Thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng phiên bản cập nhật của Chính sách này trên website của chúng tôi.

Trân trọng,

BQT Giải Mã Số Học

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi